Thursday, September 27, 2007

Když čtu, neposlouchám...

Ještě jednou se vrátím ke včerejší konferenci TMT.Ventures'07.
Je až neskutečné, jak si mnozí prezentující sami vytvářejí přitěžující okolnosti. Co je cílem prezentace před velkým publikem? Přenést a vytvořit emoce. K obsahu nebo prezentujícímu.
Ke vstřebání informací dochází rychleji v případech, kdy je s předávanou informací spojen nějaký vzruch.

Každý člověk, když čte, interně reaguje a k obsahu si vytváří vztah a tím i emoce. Toto ale nelze ovlivňovat natolik, jako když je obsah předáván verbálně, u čehož samozřejmě působí mnohem více faktorů, než jenom obsah sdělení. Ano, mluvím o mimoverbální komunikaci.
Jelikož si tyto věci uvědomuji, snažím se fólie prezentujících nikdy příliž nečíst. Mojím cílem je udělat si rychlý obrázek (nastolit vztah a očekávání k tomu, co přichází) na základě uspořádání a struktury, grafických prvků a hlavních bodů fólie. Kolikrát jsem však překvapen a zmaten obsahem fólií. Co mám dělat, když se z plátna na mě sápe jenom proud slov? Ano, i překvapení a zmatek jsou emoce. Často mě ovšem rozhodí natolik, že místo toho, abych si udělal rychlý obraz z fólie a okamžitě se vrátil svou pozorností k prezentujícímu, začnu číst.

Nevím jak vy, ale já když čtu, tak moje vnější vnímání je minimalizováno na reakce jenom na rušivé podněty (např. vyslovení mého jména, nebo jména zastávky, kde mám vystupovat - tady bohužel nejsem 100% úspěšný a to se všemi důsledky).

Prezentátor s dlouhými texty fólií a monotónním projevem může očekávat jenom minimální reakce svého publika. Přitom stačí málo. Natrénovat prezentaci a vylepšit obsah.

Guy Kawasaki ve své knize The Art of the Start (překládám jako Umění začátku, zatím se mě nepodařilo zjistit, zda existuje český překlad knihy) ale také na svém blogu v článku The 10/20/30 Rule of PowerPoint (Pravidlo 10/20/30 pro PowerPoint) uvádí a komentuje 3 základní aspekty, které by každý obsah prezentace měl dodržovat.

10 fólií - 20 minut - nejméně 30 bodové fonty


Pro ty, kdo se radši dívají, než čtou, 2 minuty v angličtině:

Když je to nutné, připravte 2 verze fólií. Jednu, tzv. archivní, s veškerým obsahem, kterou si účastníci vezmou domů v tištěné podobě. V případě, že máte možnost ovlivnit, kdy se jim tato dostane do rukou, naléhejte, ať je to co nejpozději (tj. až po vaší přednášce).
Ve druhé verzi (pro použití při vaši živé prezentaci) dodržujte pravidlo 10/20/30. Vyplatí se to. Ale také samozřejmě, není pravidla, které je nutné dodržovat vždy nebo pořád na 100%.

Určitě jste připraveni vstát a prezentovat?

No comments: