Sunday, June 7, 2009

Federace v Google Wave

Další oblastí, která ve mně vzbuzuje nadšení je model Federací. Google Wave připravil a otevřel protokol (Google Wave Federation Protocol), který dovolí integraci jednotlivých komunikačních jednotek v rámci jedné vlny z různých datových úložišť. Google si nenárokuje právo na naše data. V tomto případě skutečně potvrzuje princip "Don't do evil - Nedelej zlo", který sám hlásá.

Flickr, Facebook, Youtube, Myspace, GMaps, LinkedIn, ...
Co mají společného? Krom toho, že zprostředkovávají APIs které můžeme jako klienti využít pro zpracování dat (ať již svých nebo jiných autorů) k mixování do nových služeb a gadgetů?
Data jsou v nich uvězněna. A to hlavně ta naše. Co když příjde nový flickr nebo Facebook? A starý flickr se zalekne a nepovolí export vašich dat směrem k novému poskytovateli?

Představte si svět, kde máte své data pod kontrolou (např. v úložišti jako Amazon S3), vládne nad nimi váš server (např. váš OpenID server - netvrdím, že je to vše co bude zapotřebí, ale to je na jiné povídání), který je poskytuje ostatním službám (jako např. flickr). Samozřejmě pořád dovolíte použít vašich fotografií v mozaikách a mashupech jiných umělců (za předpokladu že využijete Creative Commons autorské ochrany).
Ale co je důležité, vaše data jsou pod vaší kontrolou a jakákoliv nová služba je může použít a použít od vás, když k tomu dáte svolení.

Výše uvedené je důležité hlavně pro oblast Enterprise. Mým názorem je, že tipping point pro platformu SaaS pro oblast Enterprise bude dosažen jenom v případě, že si Enterprise zachová kontrolu nad svými daty. Dnes ještě adopce SaaS v oblasti Enterprise nedosáhla bodu zlomu a hlavním důvodem toho je bezpečnost dat. Řekněme, že lze věřit bezpečnosti dat v datových centrech top poskytovatelů služeb SaaS. V oblasti Enterprise je ale pocit bezpečnosti dat i přímo úměrný možnosti kontroly nad daty.

Úkolem č. 1 pro SaaS poskytovatele je tedy zabezpečit ochranu datového centra z hlediska transakčního (což se mu dnes snad již daří) a za využití dat z externího datového centra (kontrolovaného vlastníkem dat).

Google Wave se svým protokolem Federací je na správné cestě. Na Google Wave lze pohlížet z obou stran - jako SaaS platformu a na poskytovatele dat.

Představme si, že každý z nás má svého Wave poskytovatele (jak stranu poskytovatele dat definuje Google Wave Federation Protocol) implementovaného na svém osobním serveru. Pak veškerá komunikace a naše příspěvky při tvorbě kolaboračních dokumentů, které kdy někomu pošleme bude uložena jen u nás.
A až za námi přijde jakýkoliv SaaS poskytovatel s novou službou bude mít možnost si na naše data sáhnout (v případě, že mu toto dovolíme). Již žádné lokální kopie a webové exporty/importy. Žádné odstraňování duplicit. A hlavně plná kontrola.

Saturday, June 6, 2009

Google Wave a Knowledge Management

Každý dokument je pokus o popis znalostí, které vznikaly na základě určité aktivity. Ať je výsledný dokument sebevíc dokonalý a obsáhlý bude vždy komunikovat pouze část znalostí, které popisuje. Co je tolikrát těžké je číst mezi řádky. A mezi řádky je tak málo místa...

Nemluvě o tom, že na chybách se člověk učí nejvíc. Ale přiznejme si, kdo z nás se rád přiznává z chyb?

“Success is a journey not a destination. The doing is usually more important than the outcome.”
"Úspěchem není cíl nýbrž cesta k cíli. Konání je obvykle důležitější než výsledek"


Jestliže jsme aktéry dané aktivity, nabyli jsme v průběhu činnosti těžko sdělitelné znalosti (tacit knowledge). V případě aktivit/spolupráce v rámci týmu máme jistou šanci shromáždit poznatky ve formě emailové komunikace v rámci teamu, která v průběhu vznikala. Jeden z velkých problémů s dnešním principem řízení znalostí (knowledge managementem) vidím v rozdělení finálních výstupů (dnes jsou to individuální dokumenty v DMS systémech) a postupů, jak k těmto výsledkům došlo (emailová komunikace). Řízení znalostí založené na principu wiki kolaborace nás částečně přibližuje k možnosti spojit poznatky z postupu s finálním popisem znalosti. Nicméně wiki neřeší oddělenost znalostních zdrojů emailové komunikace.

Google Wave posouvá emailový dokument na úroveň wiki stránky. A k této wiki stránce přidává anotační schopnosti ve formě např. IM vláken. Samozřejmostí je provázanost různých vln (waves) mezi sebou formou hyperlinků (stejně jako provázanost wiki stránek).

Google Wave sbližuje a integruje co bylo dosuď uskladněno ve 2 nezávislých a neintegrovaných znalostních silech - DMS a email data.

Představte si budoucnost, kde je do vašeho emailového systému vnesen řád, strukturovanost a kontrola verzí z modelu DMS a naopak do vašeho DMS je vnesena možnost zachytit historii/průběh vzniku znalostí, jednoduché kolaborace a ad-hoc/real-time anotací.

Už aby to tady bylo...

Google Wave - real-time komunikační a kolaborační vlna

Google opět dokázal, že inovace umí. Vývojáři kolem bratrů Larse a Jense Rasumussenu (tvůrci Google Maps) koncem května na konferenci Google I/O 2009 představili "early developer preview" nové platformy Google Wave.

Již dlouho se mluví o integraci komunikačních kanálů. Protokol XMPP nám dovolil integrovat vertikálně různé platformy. Např. v oblasti IM máme nástroje pro integraci platforem jako ICQ, MSN, Gchat, Y!IM apod. Ve směru horizontálním jsme možná schopni nanejvíš agregace. Dokážeme agregovat data z různých komunikačních zdrojů jako např. email, blogy (RSS), micro-blogy (twitter) v rámci jednoho nástroje. Doteď jsme již ale nedokázali jednotlivé komunikační modely provázat.

Google Wave nás to naučí.

Google Wave přichází s modelem vlny, která integruje komunikační vstupy a paradigmata z různých platforem (email, blog, micro-blog, IM, wiki). K tomu přidává navíc časové rozlišení - každou vlnu lze zpětně reprodukovat, tj. "přehrát" její postupnou evoluci.

V základech se změní styl, jakým začneme přistupovat k emailům. Aplikací wiki kolaboračních principů se z emailů stávají živé dokumenty. Prostorová historie změn (emailové vlákna na základě řetězce RE: a FW:) se mění na časovou historii nad jedním zdrojem/dokumentem.

Změna stylu online komunikace je sama o sobě velice zajímavý krok, který otřese zažitým paradigmatem emailové komunikace.

Co mne ale vzrušuje víc je pocit, že Google Wave nás naučí a přinese sebou mnohem víc...


Friday, June 5, 2009

Susan hledá svého nového šéfa!

Běžný stereotyp při hledání nové práce je hledat zaměstnavatele. Hledáme někoho, kdo nás zaměstná. Žádáme o to abychom byli zaměstnáni neboli měli práci.

V každém z nás jsou jisté kvality. Někdo si ty kvality uvědomuje jiní ne. Někdo si věří víc, někdo míň. Někdo hledá nové výzvy, jiný stabilitu.

Susan je cílevědomá, to se musí uznat. Její předností je dotažení věcí do konce (getting things done). A to se v dnešním uspěchaném světě hodí. Velice kritická a ojedinělá schopnost.

Susan si svoje kvality uvědomuje. Cení si jich natolik, že akt hledání své práce otočila vzhůru nohama. Vystoupila z davu a již není jedním z uchazečů.

Nikoliv býti vybíraná...
Susan si vybírá...
Svého budoucího šéfa.

Chce najít místo, kde bude plně schopna uplatnit svých schopností a předností. Už to samotné o ní svědčí mnohé a tuším, že nabídky na sebe nebudou dlouho čekat. Bez ohledu na to, že za okny řádí ekonomická recese.

Vystoupit z davu není lehké ale není nemožné. Co můžete nabídnou vy?