Thursday, September 27, 2007

Určite jste připraveni vstát a prezentovat?

Jako by mě Seth sledoval, co zrovna dělám. Vysvětlím.

Měl jsem včera tu možnost účastnit se konference TMT.Ventures'07. Z názvu vyplývá, že šlo o prezentace investičních možností pro podnikatele z oblasti Technologií, Médií a Telekomunikací. Mezi prezentujícími byli zastoupeni jak strany investorů - byznys andělé (Business Angels), privátní kapitálové společnosti (Private Equity), rizikové investiční fondy (Venture Capital) a burzy (Public Exchange), tak i strana českých podnikatelů, kteří mají za sebou expanse do zahraničí, popřípadě vstupy investic z nějaké z dříve uvedených forem.

Zpátky ke korelaci se Sethem. V jeho včerejším článku When you are ready to stand up and speak se zamýšlí nad tím, zda nění kolikrát lepší si radši rovnou sednout. Nebo zůstat sedět. "Samozřejmě, naplněné auditoria nebo diskuzní skupiny jsou nejlepší místa, kde lze efektivně přenést jak informace tak i emoce. Co když je ale vašim výsledkem recitování faktů, které se s těžkostí snaží přibližit tomu, co přijímací očekává? Možná veškerou vaší agendou bylo obyčejné zveřejnění se (ne nutně osobní). Jestli se vám to povedlo, tak nejspíš v né nejlepším světle - a to jak po stránce vaší osoby tak i (bohužel) po stránce subjektu, který zastupujete.
Anebo naopak bylo vaší snahou nebýt vůbec zaznamenán. A v takovém případě jste promarnil drahocenný čas spousty lidem." píše Seth.

A kde je ta korelace?
Aniž bych četl Sethův článek (k čemuž jsem se dostal až večer v klidu domova) měl jsem včera na mé účasti na TMT konferenci podobné pocity. Samozřejmě ne u všech prezentujících. Zvlášť jedna z prezentací ovšem zanechala takový "šrám", že jsem si hned u ní napsal do notísku, abych nezapoměl o své zkušenosti napsat.
Posléze jsem večer přemýšlel, až kam můžu zajít, a při rozhodování mě pomohl opět Seth.

Pane Petr Koblic, CEO a Předseda Pražské Burzy cenných papírů, jsem jedním z těch, kterým jste bohužel včera promrhal čas. Z vaší prezentace byla cítit arogance. Měl jsem pocit, že jste to Vy sám, kdo si myslí, že na nás účastnících mrháte svůj čas. Dle agendy konference jsme čekali váš komentář k vývoji ICT a kapitálových zdrojích pro další vývoj a růst. Vaše prezentace s titulem "Představení Pražské burzy cenných papírů" se u mě osobně minula svým účinkem.

Jste nervózní a myslíte si, že jste napsal všechno, co šlo? Je vašim cílem zůstat nekontroverzní, neříct nic pozoruhodného nebo nic, co by vás dostalo do problémů?... proč to pak ale vůbec říkat?

No comments: