Monday, October 22, 2007

Informační R/evoluce

Michael Wesch z Kansaské státní university (Kansas State University) vytvořil již druhé skvělé video, které podněcuje k přemýšlení o změnách v zaběhnutých systémech.
"Jaká je charakteristika informace? - Věc, která ma logické místo, kde ji lze najít. V regálu knihovny, v systému souborů, v kategorii. Řízení informací je řizením kategorií. A to vyžaduje experty.
A i přesto je kolikrát těžké informaci najít.

To, co jsme doposud považovali, byla informace na papíře.
Digitalní informace je jiná, má jinou - nemateriální formu.

Musíme informaci přehodnotit mimo materiální omezení.

Už jsme zjistili, že není potřeba komplexních hierarchií, abychom našli informaci. Regály již nemusí existovat - URL linky samotné by stačily. A to teprve začínáme.

Společně vytváříme více informací než experti.
A organizujeme informace také společne. Bez materiálních omezení.
Stačí 3 TAGy a informace je hned uložena ve všech 3 místech najednou.

Bez pevných kategorií. Bez limitovaných a limitujících kategorií. Bez různorodých kategorií. Všechno je různorodé.
Už ne jenom nacházíme informaci. Informace může najít nás. Můžeme ji přimět nás najít. Společně.

Množství informací je explodující. Jsme na prahu informační revoluce. A odpovědnost informace použít, vytvořit, kritizovat, organizovat a pochopit je nás všech.

Jsme připraveni?
"

Pro úplnost ještě uvádím odkaz na první video The Machine is Us

No comments: