Saturday, June 6, 2009

Google Wave a Knowledge Management

Každý dokument je pokus o popis znalostí, které vznikaly na základě určité aktivity. Ať je výsledný dokument sebevíc dokonalý a obsáhlý bude vždy komunikovat pouze část znalostí, které popisuje. Co je tolikrát těžké je číst mezi řádky. A mezi řádky je tak málo místa...

Nemluvě o tom, že na chybách se člověk učí nejvíc. Ale přiznejme si, kdo z nás se rád přiznává z chyb?

“Success is a journey not a destination. The doing is usually more important than the outcome.”
"Úspěchem není cíl nýbrž cesta k cíli. Konání je obvykle důležitější než výsledek"


Jestliže jsme aktéry dané aktivity, nabyli jsme v průběhu činnosti těžko sdělitelné znalosti (tacit knowledge). V případě aktivit/spolupráce v rámci týmu máme jistou šanci shromáždit poznatky ve formě emailové komunikace v rámci teamu, která v průběhu vznikala. Jeden z velkých problémů s dnešním principem řízení znalostí (knowledge managementem) vidím v rozdělení finálních výstupů (dnes jsou to individuální dokumenty v DMS systémech) a postupů, jak k těmto výsledkům došlo (emailová komunikace). Řízení znalostí založené na principu wiki kolaborace nás částečně přibližuje k možnosti spojit poznatky z postupu s finálním popisem znalosti. Nicméně wiki neřeší oddělenost znalostních zdrojů emailové komunikace.

Google Wave posouvá emailový dokument na úroveň wiki stránky. A k této wiki stránce přidává anotační schopnosti ve formě např. IM vláken. Samozřejmostí je provázanost různých vln (waves) mezi sebou formou hyperlinků (stejně jako provázanost wiki stránek).

Google Wave sbližuje a integruje co bylo dosuď uskladněno ve 2 nezávislých a neintegrovaných znalostních silech - DMS a email data.

Představte si budoucnost, kde je do vašeho emailového systému vnesen řád, strukturovanost a kontrola verzí z modelu DMS a naopak do vašeho DMS je vnesena možnost zachytit historii/průběh vzniku znalostí, jednoduché kolaborace a ad-hoc/real-time anotací.

Už aby to tady bylo...

No comments: